Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Мисия и роля
Как да използвам този сайт?
За нас
Контакти
Ресурси
Полезни връзки
За нас

Дружеството на психолозите в Република България (ДПБ) е най-голямата и стара професионална асоциация на българските психолози. Тя е основана през 1969 година и обединява повече от 1000 висококвалифицирани професионалисти, вписани като редовни индивидуални членове в Публичния регистър на психолозите в Република България. Всички редовни членове на ДПБ имат статут на регистрирани психолози и официално са приели Кодекса за професионална етика на ДПБ и стандартите за добра изследователска и професионална практика, съобразени с най-добрите международни еталони.

Дружеството е национално представителен член на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) и администрира процеса по внедряването на Европейските стандарти за професионална правоспособност и регистрация на психолозите - EuroPsy Certificate of Psychology.

Националният тестов комитет е изборен орган на ДПБ.

Д.пс.н. Пламен Калчев
Д.пс.н. Сава Джонев
Д.пс.н. Енчо Герганов
Доц. д-р Димитър Щетински

Доц. д-р Емилия Алексиева
Д-р Николай Николов

Новини