Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Мисия и роля
Как да използвам този сайт?
За нас
Контакти
Ресурси
Полезни връзки
Мисия и роля


Националният тестов комитет на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) изготвя и предоставя информация относно:

  • Качеството на психологическите тестове в България
  • Квалифицираните потребители на психологически тестове в страната
  • Стандартите за разработване и адаптиране на психологически тестове
  • Компетентностите, нужни за професионална работа с психологическите тестове
  • Стандартите за провеждане на сертификационни обучения за работа с конкретни тестове


Националният тестов комитет (НТК) е изборен орган на ДПБ. Неговата роля е да разработва, въвежда, разпространява и наблюдава спазването на стандарти, гарантиращи високото качество на психологическото тестиране и правата на всички заинтересовани страни. НТК може да проучва случаи, свързани с използването на психологически тестове, които имат висока обществена значимост, и да подготвя становища по тях.

НТК участва в работата на Постоянния тестов комитет към Европейската федерация на психологическите асоциации (ЕФПА) и е национален орган за сертифициране по Европейския сертификат за работа с психологически тестове (EuroTest Certificate). Той представлява ДПБ в Международната тестова комисия и участва като наблюдател в работата на Групата на европейските издатели на психологически тестове. 

Новини