Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Мисия и роля
Как да използвам този сайт?
За нас
Контакти
Ресурси
Полезни връзки
Полезни връзки

Полезни връзки

 

Дружество на психолозите в България: http://www.psychology-bg.org/members/index.php

На този сайт можете да намерите информация за дейността на Дружеството на психолозите в България (ДСБ).

 

Международeн тестов комитетhttp://www.intestcom.org/

На този сайт можете да намерите международните стандарти в областта на тестовете и тестирането.

 

Постоянен тестов комитет към Европейската федерация на психологическите асоциации:  http://www.efpa.eu/professional-development

На този сайт са публикувани европейските стандарти в областта на тестовете и тестирането.

 

Американският регистър на психологическите тестове: http://www.unl.edu/buros/

Най-пълната картотека на психологическите тестове в света. Прегледите на тестовете са платени.

 

Група на издателите на тестове в Европа: http://www.etpg.org/

Чрез тази страница можете да се свържете с всички издатели на тестове в Европа, чиито продукти отговарят на международните стандарти.

 

Страница на Комитета по стандарти в областта на тестовете и тестирането на Британската психологическа асоциация: http://www.psychtesting.org.uk/

 

Новини