Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на квалифицираните професионалисти

На тази страница можете да намерите информация за експертите, квалифицирани за работа с легални тестове. Това ще Ви помогне при избора на специалисти и консултанти, които могат да Ви предоставят качествени услуги в областта на оценяването. Публикуването на информацията е безплатно. Данните се предоставят от желаещите да бъдат включени с кратко представяне. 


Търсене по град и тест
град
сертификация по тест
Новини