Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за оценка на устойчивостта (ВАСО - VTS)
Невропсихологични тестове

 

I.

Общо описание на теста

 

1.1.

Име на теста

VIENNA TEST SYSTEM – Тест за оценка на устойчивостта

1.2.

Оригинален тест или адаптация

Адаптация

1.3.

Оригинално име на теста

VIENNA TEST SYSTEM Resilience assessment

1.4.

Акроним

BACO

1.5.

Издател на оригиналния тест

SCNUHFRIED GmbH

1.6.

Издател на българската версия

Прометрикс ООД

1.7.

Автор

T.M. Orther, K.D. Kubinger, A. Schrott, R. Radinger, M. Litzenberger

1.8.

Автор на адаптацията

Прометрикс ООД

1.9.

Права

Прометрикс ООД притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста.

1.10.

Категория на теста 

А

1.11.

Общ рейтинг

 

1.12.

Кратко описание на теста

BACO (Resilience Assessment) е обективен психологически тест, който оценява справянето на изследваното лице в различни стресови ситуации – дефицит от време, необходимост от промяна, когато първоначално планираното действие е възпрепятствано и т.н.

1.13.

Област на приложение

Оценяване на умения за справяне със стрес

1.14.

Целева популация

Възрастни над 18-годишна възраст

1.15.

Начини на администриране

Индивидуално 

   

Стандартна администрация (на компютър)

     

1.16.

Време за администрация

субтест „Работа в условия на дефицит от време“ 8-10 мин., субтест „Гъвкавост, когато първоначално планираното действие е възпрепятствано“ 5-8 мин.

     

1.17.

Брой айтеми

 

1.18.

Формат на айтемите

Време на реакция, точност на реакцията   

II.

Скали

 

2.1.

Брой скали

 

2.2.

Описание на скалите                      

 

   

 

III.

Точкуване

 

3.1.

Начини за изчисление на резултатите

Автоматично във VIENNA TEST SYSTEM

3.2.

Скала за представяне на резултатите

 

IV.

Доклади

 

4.1.

Автоматично генерирани доклади

Да

V.

Документация

Ръководство за администрация и интерпретация

VI.

Качество на ръководството и тестовите материали В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

VII.

Норми

В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

VIII. 

Надеждност

В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

     

IX.

Валидност

В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

Новини