Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за оценка на готовността за поемане на риск (RISIKO - VTS)
Невропсихологични тестове

 

I.

Общо описание на теста

 

1.1.

Име на теста

VIENNA TEST SYSTEM – Оценка на готовността за поемане на риск (RISIKO)

1.2.

Оригинален тест или адаптация

Адаптация

1.3.

Оригинално име на теста

VIENNA TEST SYSTEM Risk choice (Test label RISIKO)

1.4.

Акроним

RISIKO

1.5.

Издател на оригиналния тест

SCNUHFRIED GmbH

1.6.

Издател на българската версия

Прометрикс ООД

1.7.

Автор

G. Guttmann, H. Bauer

1.8.

Автор на адаптацията

Прометрикс ООД

1.9.

Права

Прометрикс ООД притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста.

1.10.

Категория на теста 

А

1.11.

Общ рейнтиг

 

1.12.

Кратко описание на теста

RISIKO измерва адекватната преценка на риска, когнитивната гъвкавост, готовността за поемане на отговорност и успешността в предизвикателни условия.

1.13.

Област на приложение

RISIKO е предназначен за подбор на персонал, професионално консултиране, клинична диагностика и оценка на вниманието в транспортната психология.

1.14.

Целева популация

Възрастни над 18-годишна възраст

1.15.

Начини на администриране

Индивидуално 

   

Стандартна администрация (на компютър)

     

1.16.

Време за администрация

10 минути

     

1.17.

Брой айтеми

 

1.18.

Формат на айтемите

Време на реакция, точност на реакцията – вярна или грешна.

II.

Скали

 

2.1.

Брой скали

 

2.2.

Описание на скалите                      

 

   

 

III.

Точкуване

 

3.1.

Начини за изчисление на резултатите

Автоматично във VIENNA TEST SYSTEM

3.2.

Скала за представяне на резултатите

 

IV.

Доклади

 

4.1.

Автоматично генерирани доклади

Да

V.

Документация

Ръководство за администрация и интерпретация

VI.

Качество на ръководството и тестовите материали В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

VII.

Норми

В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

VIII. 

Надеждност

В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

     

IX.

Валидност

В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

Новини