Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за оценка на превключването на вниманието (SWITCH - VTS)
Невропсихологични тестове

 

I.

Общо описание на теста

 

1.1.

Име на теста

VIENNA TEST SYSTEM – Оценка на превключването на вниманието (SWITCH)

1.2.

Оригинален тест или адаптация

Адаптация

1.3.

Оригинално име на теста

VIENNA TEST SYSTEM Task switching (Test label SWITCH)

1.4.

Акроним

SWITCH

1.5.

Издател на оригиналния тест

SCNUHFRIED GmbH

1.6.

Издател на българската версия

Прометрикс ООД

1.7.

Автор

D. Gmehlin, C. Stelzel, M. Weisbrod, S. Kaiser & S. Aschenbrenner

1.8.

Автор на адаптацията

Прометрикс ООД

1.9.

Права

Прометрикс ООД притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста.

1.10.

Категория на теста 

А

1.11.

Общ рейнтиг

 

1.12.

Кратко описание на теста

SWITCH е обективен компютризиран тест за оценка на когнитивната гъвкавост. С него се измерва способността на индивида за работа по няколко различни задачи едновременно и за промяна на подхода, когато забележи, че обичайният начин на действие престане да бъде ефективен.

1.13.

Област на приложение

Невропсихология, оценка на екзекутивната функция.

1.14.

Целева популация

Възрастни над 18-годишна възраст

1.15.

Начини на администриране

Индивидуално 

   

Стандартна администрация (на компютър)

     

1.16.

Време за администрация

15 минути

     

1.17.

Брой айтеми

 

1.18.

Формат на айтемите

Време на реакция, точност на реакцията – вярна или грешна  

II.

Скали

 

2.1.

Брой скали

 

2.2.

Описание на скалите                      

 

   

 

III.

Точкуване

 

3.1.

Начини за изчисление на резултатите

Автоматично във VIENNA TEST SYSTEM

3.2.

Скала за представяне на резултатите

 

IV.

Доклади

 

4.1.

Автоматично генерирани доклади

Да

V.

Документация

Ръководство за администрация и интерпретация

VI.

Качество на ръководството и тестовите материали В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

VII.

Норми

В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

VIII. 

Надеждност

В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

     

IX.

Валидност

В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

Новини