Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Мисия и роля
Как да използвам този сайт?
За нас
Контакти
Ресурси
Полезни връзки
Как да използвам този сайт?

Психологическите тестове се използват във всички области на живота. Чрез тях могат да се оценят способности, потенциали, компетентности, личностни качества, поведения, нагласи, мотиви и др.

Тестовете са основен елемент от конкурсните процедури в организациите, използват се за оценка на готовността на децата за училище, за определяне на специфични образователни потребности, за диагностика на различни психични и здравни проблеми, при изготвянето на съдебно-психологически експертизи, за определяне на пригодността за упражняването на някои професии, в кариерното ориентиране и т.н.

Тъй като психологическите тестове имат важно значение за живота на много хора, тяхното качеството и употреба се регулира от международни и национални стандарти, а спазването на тези стандарти се съблюдава от Националния тестов комитет към Дружеството на психолозите в България.

Сайтът на Националния тестов комитет е основна референтна точка по отношение на всички въпроси, свързани с тестовете и тестирането. В него можете да намерите международните и национални стандарти, спрямо които се оценява качеството на психологическите тестове, национален регистър на психологическите тестове, отговарящи на тези стандарти, курсове за обучение, които отговарят на стандартите, и регистър на сертифицираните професионалисти за работа с конкретен тест.

Новини