Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за оценка на диференциалното внимание (DAKT - VTS)
Невропсихологични тестове

 

I.

Общо описание на теста

 

1.1.

Име на теста

VIENNA TEST SYSTEM – Оценка на диференциалното внимание (DAKT)

1.2.

Оригинален тест или адаптация

Адаптация

1.3.

Оригинално име на теста

VIENNA TEST SYSTEM Differential attention test (Test label DAKT)

1.4.

Акроним

DAKT

1.5.

Издател на оригиналния тест

SCNUHFRIED GmbH

1.6.

Издател на българската версия

Прометрикс ООД

1.7.

Автор

O. Bratfisch & E. Hagman

1.8.

Автор на адаптацията

Прометрикс ООД

1.9.

Права

Прометрикс ООД притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста.

1.10.

Категория на теста 

А

1.11.

Общ рейнтиг

 

1.12.

Кратко описание на теста

DAKT (Differential attention test) е обективна компютърна методика за измерване на перцептивната скорост, дефинирана като способност за бързо разпознаване на детайли в разсейваща среда и за разграничаването им от нерелевантен материал. Оценяват се брой вярно обработени стимули и процент грешки.

1.13.

Област на приложение

Подбор на персонал, професионално консултиране, диагностика на вниманието в транспортната психология (особено железопътната и авиационна психология), военната психология, невропсихологията и клиничната психология.

1.14.

Целева популация

Възрастни над 18-годишна възраст

1.15.

Начини на администриране

Индивидуално 

   

Стандартна администрация (на компютър)

     

1.16.

Време за администрация

Стандартна форма S1 – 15 мин.; Кратка форма S2 - 10 мин

     

1.17.

Брой айтеми

 

1.18.

Формат на айтемите

Време на реакция, точност на реакцията   

II.

Скали

 

2.1.

Брой скали

 

2.2.

Описание на скалите                      

 

   

 

III.

Точкуване

 

3.1.

Начини за изчисление на резултатите

Автоматично във VIENNA TEST SYSTEM

3.2.

Скала за представяне на резултатите

 

IV.

Доклади

 

4.1.

Автоматично генерирани доклади

Да

V.

Документация

Ръководство за администрация и интерпретация

VI.

Качество на ръководството и тестовите материали В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

VII.

Норми

В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

VIII. 

Надеждност

В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

     

IX.

Валидност

В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.

Новини